Met welk recht?


De bontdiscussie Clowntje Communicatie Dierenbevrijding Drie bij een DrieŽn Een moeder huilt Gelijkenis Instinct Kattenliefde Kerstmis 2001 Kuschie Met welk recht? Ruimtevaart Zeehonden

 


Brief aan de rechtbank naar aanleiding van het proces tegen dierenbevrijders op 8 januari 1988

Edelachtbare,

Kan van een democratie worden gesproken, wanneer onder druk van de wens van het volk - vermindering van het aantal dierproeven - een staatsman zegt in vijf jaar tijd het proefdiergebruik met dertig procent te willen terugdringen, en het verbruik toch weer stijgt?
De democratie sprak. De wetgever zwijgt .....

Kan van een democratie worden gesproken wanneer pelsdierfokkerijen, gesteund door onderzoek vanwege de overheid, de pan uit rijzen in een land waar driekwart van de bevolking tegenstander is van een overbodig product: bont?
De democratie sprak.

De wetgever zwijgt ..... Met welk recht .....?

Met welk recht mag men dieren mart'len
voor wetenschap of hoofdpijnpil?
Wie mag er snijden in het leven
van een schepsel dat leven wil?

Wie heeft het recht een dier te doden
dat van zijn moeder wordt ontvreemd?
Wie mag de huid zo duur verkopen
die hij 't dier met geweld ontneemt?

Welke wijze zal bewijzen
wie de echte waarheid spreekt?
Welke rechter zal beslechten
of iemand recht of onrecht deed?

Wie bepaalt dat dierbevrijding
als misdaad aangerekend wordt?
Wie is slechter: de bevrijder
of hij die 't dier voor geld vermoordt?

Zou, gezien in het licht van deze vragen, veroordeling van een dierenbevrijder geen aanfluiting zijn van de democratie?

Hoogachtend,
J.J. Kruizinga

 

Start Persoonlijk Hobby's Curriculum Vitae

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jan@jkruizinga.nl
Laatst bijgewerkt: 19 januari 2002